Bli medlem i Borgerlønn BIEN Norge!

Vil du være med på laget for å innføre grunninntekt eller ønsker du å støtte opp om vårt arbeid?

Som medlem blir du del av bevegelsen for å innføre grunninntekt, og du får medlemsrettigheter i organisasjonen. Medlemskontingenten er i dag på 200 kr i året.

Kontingenten kan betales inn på kontonr: 1254 05 82392 eller Vippses til 86344. NB: Merk innbetalingen "medlemsskap”.

Medlem
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.